WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

STANKOVERLAST DOOR MESTUITRIJDEN BARENDRECHT EN RHOON

BARENDRECHT- De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft tot nu toe 18 meldingen ontvangen van stankoverlast uit de regio’s Barendrecht en Rhoon. De bron van de overlast blijkt een agrariër te zijn die mest aan het uitrijden is op zijn landbouwgrond.

Het uitrijden van mest is een gangbare landbouwpraktijk die wordt gebruikt om de bodem te verrijken met voedingsstoffen zoals stikstof, fosfor en kalium. Deze voedingsstoffen zijn belangrijk voor de groei van gewassen en dragen bij aan een betere bodemstructuur, verhoogde waterretentie en bevordering van de biodiversiteit in de bodem. Daarnaast is het een manier om afvalproducten uit de veehouderij te recyclen.

Het uitrijden van mest kan ook negatieve gevolgen hebben, zoals geuroverlast voor omwonenden en milieu-impact door mogelijke vervuiling van waterwegen door afspoeling. Daarom worden deze praktijk gereguleerd en beheerd om de negatieve effecten op de omgeving te minimaliseren.

De DCMR onderzoekt momenteel de meldingen en zal indien nodig maatregelen treffen om de overlast te beperken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *