WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

STEUN VVE’S VLAARDINGEN SUCCES

VLAARDINGEN- Het op proef ondersteunen van Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) door de gemeente Vlaardingen koerst af op een succesvol resultaat. In 2010 startte de gemeente de proef, waarbij drie Verenigingen van Eigenaren in de Westwijk hulp en advies kregen bij het aanpakken van achterstallig onderhoud. Voor het maken van een flinke opknapbeurt konden de VvE’s leningen afsluiten bij de gemeente tegen een lage rente. Dit leidde tot het wegwerken van achterstallig onderhoud, isolerende maatregelen, een betere uitstraling van de flats en meer leefbaarheid in de wijk. Bovendien zijn de VvE’s actiever geworden en maakten ze goede plannen voor het meerjarig onderhoud. Na de geslaagde start kreeg de particuliere woningverbetering in de afgelopen jaren navolging.
Westwijk 2
In de noordrand van de Westwijk zijn in totaal negen flats betrokken bij de particuliere woningverbetering. Alle VvE’s van in totaal 420 appartementen sloten zich aan. Bij de eerste drie flats zijn de werkzaamheden afgerond, bij de volgende drie flats is het werk nu in uitvoering en bij de laatste drie flats zullen de werkzaamheden in 2015 starten. In de Spoorbuurt in Babberspolder-Oost doen negen van de twaalf VvE’s mee aan het project particuliere woningverbetering. In totaal gaat het om 186 appartementen. De deelnemende VvE’s hebben nu plannen voor onderhoud gemaakt en leningen aangevraagd. De drie VvE’s die niet meedoen, hebben wel een meerjarenonderhoudsplan ontvangen. De onderhoudskosten voor de komende vijftien jaar zijn daarmee inzichtelijk, zodat de VvE’s kunnen gaan sparen voor het benodigde onderhoud.

Het enthousiasme van de VVE’s was volgens de gemeente opvallend. Zo moest in de Westwijk worden geloot, omdat er meer flats mee wilden doen dan het budget mogelijk maakte. Uitgelote VVE’s  hebben later nogmaals aan de gemeente verzocht om toch mee te kunnen doen. Hier is uiteindelijk extra geld voor uitgetrokken om dit enthousiasme te belonen.
Westwijk 1
De werkzaamheden die de VVE’s lieten of nog laten uitvoeren, variëren van het aanpakken van betonrot, het herstellen van doorgeroest hekwerk en het isoleren van daken, gevels en ramen tot het vervangen en vergroten van balkons, het vernieuwen van de entree en het plaatsen van dubbel glas. Bovendien knapt de gemeente met subsidie van de Stadsregio Rotterdam het openbaar gebied rondom de flats op. In de noordrand van de Westwijk bestaat dit uit het aanleggen van nieuwe grasvelden, natuurlijke oevers en wadi’s en het plaatsen van nieuw straatmeubilair. Dit is voor een deel gebeurd. Voor de Spoorbuurt zijn de plannen voor de openbare ruimte: een betere afwatering door het aanleggen van drainage, het aanleggen van nieuwe gas- en waterleidingen, het planten van nieuwe bomen en het vergroten van het aantal parkeerplaatsen (van 80 naar 143) door het invoeren van haaks parkeren.