WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

‘VERBETERINGEN MERKBAAR OP AFRIKAANDERMARKT ROTTERDAM-ZUID’

ROTTERDAM- De Wijkraad heeft gemeld dat de overlast op en rond de markt op het Afrikaanderplein is verminderd, dankzij de inspanningen van verschillende gemeentelijke afdelingen. Vorige maand vond er een overleg plaats tussen de Wijkraad en de gemeente over dit onderwerp.

Tijdens dit overleg werden de genomen maatregelen en extra inspanningen besproken. Een belangrijke stap is de samenwerking tussen het team Milieu en Markten om te controleren of marktondernemers een afvalcontract hebben. Daarnaast is er een publieksvoorlichtingscampagne gestart om bezoekers van de markt te informeren over het gebruik en de locaties van prullenbakken.

In maart begon een team van twee handhavers met intensieve surveillance op marktdagen (woensdag en zaterdag) in de directe omgeving van de Afrikaandermarkt. Ook zijn de toiletvoorziening eerder geopend, zodat marktondernemers al in de vroege ochtend gebruik kunnen maken van de faciliteiten.

Om proactiever in te spelen op signalen vanuit de wijk, is recent een medewerker van de afdeling Toezicht & Handhaving van Stadsbeheer ingezet als bemiddelaar en verbinder. Het doel hiervan is om een positieve samenwerking tussen alle betrokken partijen tot stand te brengen, met speciale aandacht voor de communicatie en afstemming met de wijkraad en marktondernemers.

De komende periode zal de inzet worden voortgezet en zal er overleg met de wijkraad plaatsvinden om signalen over overlast sneller op te kunnen pakken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *