WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

VERBINDINGSBOOG SCHIEDAM IN GEBRUIK

SCHIEDAM- De nieuwe verbindingsboog van de A4 naar de A20 wordt in de nacht van vrijdag 29 augustus op zaterdag 30 augustus in gebruik genomen. De ruime verbindingsboog vervangt de huidige smalle lus. Dit verbetert de doorstroming vanuit de Beneluxtunnel richting A20 Hoek van Holland.
De werkzaamheden rond de ingebruikneming van de verbindingsboog kunnen enige verkeershinder opleveren. Meer informatie hierover kunt u vinden op
www.a4delft-schiedam.nl
verbindingsboog 1
De verbindingsboog is een complex bouwwerk. Bij de constructie moest rekening gehouden worden met bestaande watergangen en het beperken van overlast voor weggebruikers en omwonenden.
Een duiker is verlengd, nieuwe viaducten zijn aangelegd, speciale bouwtechnieken zijn toegepast en een tunnel is op een voorbouwlocatie in elkaar gezet. Vervolgens is de tunnel naar zijn definitieve plek geschoven. Op diverse locaties was er sprake van inklinking van de ondergrond, waardoor verschillende funderingsconstructies nodig waren om een goede weg aan te leggen.