WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

VERNIEUWD PROTOCOL VOOR ONTWERPERS IN ROTTERDAM

ROTTERDAM- Het vernieuwde Rotterdamse Protocol Ontwerperselectie wordt uiterlijk 20 december 2024 gepubliceerd. Dat laat wethouder Chantal Zeegers (D66) weten. De vernieuwde handleiding (protocol) moet ontwerpers helpen bij het verkrijgen van opdrachten. Het oude protocol paste niet meer goed bij de huidige manier van werken. De nieuwe handleiding houdt rekening met nieuwe soorten opdrachten en biedt meer kansen voor jonge ontwerpers.

Tijdens de commissievergadering op 16 september 2020 beloofde het stadsbestuur om de leidraad voor architectenselectie, het ‘Protocol Ontwerperselectie’, te herzien en te versturen.

Op 25 oktober 2022 werd gemeld dat het bestaande protocol oorspronkelijk was bedoeld voor enkelvoudige contracten, maar door de toename van geïntegreerde opdrachten en contracten is aanpassing nodig.

Er is hard gewerkt aan de herziening van het protocol, waarbij lessen uit de afgelopen 10 jaar zijn meegenomen. Dit omvat kansen voor jonge ontwerpers, contractvorming en inkoop, de veranderende omgeving, verbreding van het ontwerpveld en inbedding in de organisatie. Kwaliteit blijft het belangrijkste selectiecriterium, maar de inkooppraktijk vraagt om een stapsgewijze aanpak van kleine naar grote opdrachten.

De herziening wordt naar verwachting dit jaar afgerond en het vernieuwde protocol zal breed worden ingezet zodra het is goedgekeurd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *