WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

VLAARDINGEN BENOEMT NIEUWE GEMEENTESECRETARIS

VLAARDINGEN- Erwin Stolk is door het stadsbestuur benoemd tot nieuwe gemeentesecretaris van Vlaardingen. Hij is op dit moment Programmamanager PGB2.0 bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en start per 1 juli in Vlaardingen.

Stolk is geboren in Vlaardingen, maar verhuisde op zijn derde al naar Katwijk waar hij opgroeide. Door het bezoek aan zijn oma’s en andere familieleden koestert hij mooie herinneringen aan Vlaardingen. “Ik heb gezien dat er het nodige is veranderd in het centrum van Vlaardingen, maar het karakteristieke is mooi overeind gebleven”, aldus Stolk.

Hij kijkt ernaar uit om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van Vlaardingen. ”Vlaardingen is een mooie stad die een onrustige periode kent. We staan voor de uitdaging om in een financieel lastige periode toch de dienstverlening van de gemeente Vlaardingen aan haar inwoners, bedrijven en bezoekers te (blijven) verbeteren. Ik wil mijn kennis en ervaring graag inzetten om samen met het college van B&W en de gemeentelijke organisatie deze uitdaging aan te gaan.”

Wethouder Sebastiaan Nieuwland (D66) geeft aan dat het college enthousiast is over de benoeming van Stolk. “Het college heeft behoefte aan een gemeentesecretaris die op een verbindende en daadkrachtige manier aan vertrouwen bouwt om zo de samenwerking tussen de ambtelijke organisatie en het bestuur te verbeteren. Erwin is de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plaats. We hebben alle vertrouwen in hem”, aldus Nieuwland.

De koers die is ingezet onder de huidige interim gemeentesecretaris Gerrit van Hofwegen wordt voortgezet. Stolk gaat zich vooral richten op het verbeteren van de samenwerking tussen het college en de ambtelijke organisatie en hij bouwt voort op de al ingezette organisatieontwikkeling. Een aantal zaken die aandacht verdienen zijn: in control zijn en prioriteiten stellen, integraliteit (zowel horizontaal als verticaal), externe gerichtheid, feedback als werkinstrument en transparantie. Samen met het college gaat hij de komende weken bepalen wat nodig is om zo verder invulling te geven aan zijn opdracht.

Stolk was vanaf 2019 Programmamanager PGB2.0 bij de VNG. Daar zette hij zich in voor de implementatie van een nieuw systeem (PGB2.0) om het gebruik van persoonsgebonden budgetten (pgb) door inwoners toegankelijker en eenvoudiger te maken. Daarvoor was hij werkzaam als plaatsvervangend algemeen-directeur bij Logius, een dienstverlener voor de e-overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was hij ruim 8 jaar gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Katwijk. De gemeente waar hij zelf is opgegroeid. Hier speelde hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van de organisatie en het verbeteren van de werkcultuur bij de gemeente Katwijk.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *