WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

VLAARDINGEN BLIJFT BETROKKEN BIJ 10 JARIG PLEEGMEISJE

VLAARDINGEN- Op de achtergrond kunnen raadsleden in Vlaardingen nog altijd hun vragen stellen en zorgen uiten over de mishandeling van het 10-jarig meisje. Via de griffie zullen deze vragen wekelijks worden gebundeld en beantwoord door de betrokken ambtenaren en collegeleden.

Er is een communicatienetwerk opgezet met betrokken uitvoeringsinstanties en de gemeente Rotterdam, aangezien de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) in Rotterdam is gevestigd. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek en de Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd, Justitie en Veiligheid, en Onderwijs zijn gezamenlijk een onderzoek gestart.

Op 22 mei 2024 werd de gemeente geïnformeerd over de ziekenhuisopname van het meisje. Direct werden acties uitgezet vanuit het domein Veiligheid en werd contact gelegd met het Sociaal Domein. Er is een overleggroep opgezet met alle betrokken netwerkpartners en er is actief contact gezocht met de Inspecties en de ministeries van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De gemeente wacht momenteel de resultaten van de lopende onderzoeken af en zal de raad zo spoedig mogelijk informeren over het tijdspad en de uitkomsten. Raadslid Ron Boers (Heel de Stad) en andere betrokkenen zijn op 6 juni bijgepraat tijdens een vertrouwelijke bijeenkomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *