WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

VLAARDINGEN VERTROUWT OP INSPECTIEDIENSTEN BOTLEK

VLAARDINGEN- Verouderde installaties in het havengebied zijn een belangrijk punt van aandacht bij de controles van de gezamenlijke inspectiediensten, maar bedrijven zijn op de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun installaties. Met vergunningverlening, toezicht en handhaving heeft de overheid de taak erop toe te zien dat de bedrijven deze verantwoordelijkheid adequaat invullen. Met die informatie van het gemeentebestuur moet de fractie van ONS.Vlaardingen het doen. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de incidenten bij Shell en Esso.

Bij reguliere controles worden de technische kwaliteit en betrouwbaarheid van installaties beoordeeld . De Inspectie sociale zaken en werkgelegenheid (ISZW, de voormalige Arbeidsinspectie) heeft hier samen met andere inspectiediensten structureel zorg en aandacht voor, zo verzekert het stadsbestuur van Vlaardingen.

De provincie Zuid-Holland is bevoegd gezag voor alle Brzo-bedrijven (Besluit risico’s zware ongevallen), waarvan de meesten in het havengebied liggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *