WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

VLAARDINGEN ZET IN OP VERMINDERING AUTO’S IN MAASWIJK

VLAARDINGEN- Er liggen plannen om het autoverkeer in de Vlaardingse Maaswijk drastisch te verminderen en betaald parkeren in te voeren. In de Gebiedsvisie Rivierzone (2022) werd al aangegeven dat de Rivierzone een nieuwe wijk moet worden waarin de auto niet meer domineert. Dit streven wordt nu verder uitgewerkt met de herindeling van Maaswijk van ‘woonwijk’ naar ‘schil centrum’.

Allereerst zullen de parkeernormen bij nieuwbouwontwikkelingen lager worden (Minder parkeervakken voor bewoners van de beoogde nieuwbouw). Door de parkeernorm te verlagen, wordt de focus verlegd naar alternatieve vormen van mobiliteit zoals deelmobiliteit, openbaar vervoer, en actieve vervoerswijzen zoals fietsen en lopen, zo denkt men op het stadhuis. Dit sluit aan bij het Actieplan Mobiliteit van de gemeente. Met de komst van de Hoekselijn (metroverbinding naar Rotterdam en Hoek van Holland) en metrostation Vlaardingen Centrum, is de OV-bereikbaarheid van de Maaswijk sterk verbeterd. In de Gebiedsvisie (2022) is de hele Rivierzone daarom ook aangewezen als een bijzonder kansrijke locatie voor nieuwe woningen.

Het beperken van de ruimte voor auto’s zal naar verwachting leiden tot minder gemotoriseerd verkeer in de Maaswijk. Dit sluit aan bij de ambities van de Gebiedsvisie Rivierzone (2022) en het Masterplan van District U, wat een autoluwe stadswijk moet worden.

Het stadsbestuur heeft besloten om de gebiedsindeling van Maaswijk van ‘woonwijk’ naar ‘schil centrum’ te wijzigen. Er wordt momenteel ook onderzocht of het mogelijk is om de gebiedsindeling van de KW-haven aan te passen en of parkeerregulering (betaald parkeren) in de Rivierzone ingevoerd kan worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *