WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

VRAGEN OVER BEGROTING MUSEUM VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- De VVD verwacht van het stadsbestuur op korte termijn inzage in de begroting van het Museum Vlaardingen. Sinds oktober 2012 is hier meermaals door de VVD om gevraagd, maar keer op keer kon deze niet worden verstrekt, omdat nog geen geactualiseerde begroting voor handen zou zijn. Wel werd vanuit het college benadrukt dat er volgens de algemene subsidieverordening formeel op 1 november sprake moet zijn van een subsidieaanvraag voor het jaar 2015 met bijpassende begroting en inhoudelijke prestaties.

De VVD-fractie verzoek om een afschrift van de betreffende aanvraag 2015, inclusief alle stukken. En om een goed inzicht te kunnen krijgen verzoeken de liberalen ook inzage in de aanvragen over de jaren 2011 t/m 2014, eveneens inclusief de hierbij behorende bijlagen.