WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

VRAGEN OVER VERHUIZING LICHTBLAUWE BRIGADE SCHIEDAM

SCHIEDAM- De verhuizing van het team Toezicht en Handhaving, ook wel bekend als de Lichtblauwe Brigade, naar het Stadserfcomplex in Schiedam-Oost gaat 655.000 euro kosten. De hele operatie roept inmiddels vragen op bij de diverse fracties in de gemeenteraad, onder andere over de exploitatielasten van de voormalige bibliotheek, de verwachte extra inloop, de bediening van de verschillende entrees, de overweging van andere opties, de samenhang met de nieuwe ingang van het theater en de details van de inrichting en de faciliteiten van de nieuwe locatie. Wethouder Anouschka Biekman (D66) moet deze voor aanstaande dinsdagavond beantwoorden. De verhuizing staat op de agenda van de commissievergadering van aanstaande dinsdagavond.

Het gemeentebestuur wil met de verhuizing de samenwerking tussen het team Toezicht en Handhaving en andere ambtenaren die zich bezighouden met veiligheid verbeteren. Het team Toezicht en Handhaving houdt zich onder andere bezig met het handhaven van de openbare orde, het toezicht houden op de naleving van vergunningen en het bestrijden van overlast. Het team werkt nu nog vanuit twee verschillende locaties: Stadserf 46-48 en Stadserf 32. Het college van burgemeester en wethouders vindt dat dit niet efficiënt en wenselijk is. Men wil het team daarom onderbrengen op de eerste etage van de voormalige bibliotheek, die nu deel uitmaakt van het Stadserfcomplex. Daar zitten al andere teams van de afdeling Veiligheid, zoals het team Veiligheid en Crisisbeheersing, dat zich bezighoudt met de voorbereiding en coördinatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Het college ziet meerdere voordelen in de verhuizing. Ten eerste zou het de samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen de afdeling Veiligheid bevorderen, doordat ze dichter bij elkaar zitten en makkelijker kunnen overleggen en informatie uitwisselen. Ten tweede zou het de kosten voor de huur en bijkomende kosten van de huidige locaties besparen, doordat het team gebruik kan maken van de bestaande ruimte en faciliteiten van het Stadserfcomplex. Ten derde zou het de werkomgeving van de medewerkers verbeteren, doordat ze een modernere en comfortabelere werkplek krijgen, wat bijdraagt aan hun motivatie en betrokkenheid.

De verhuizing lijkt dus een kostenbesparing op te leveren, want het team hoeft geen huur meer te betalen voor de oude plekken, maar de nieuwe werkplek moet wel aangepast worden voor de verhuizing. Dat kost de gevraagde 655.000 euro. Dat geld wordt verrekend met de begroting van 2025. Het gemeentebestuur denkt dat de verhuizing in het najaar klaar is. Op 12 maart 2024 beslist de gemeenteraad over het plan.

Eén gedachte over “VRAGEN OVER VERHUIZING LICHTBLAUWE BRIGADE SCHIEDAM

  1. Onvoorstelbaar dat er zoveel moeite wordt gedaan en gemeenschapsgeld wordt uitgegeven om een werkverschaffing baantje, met veelal mislukkingen in de maatschappij, onderdak te geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *