WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

VRAGEN OVER VUURWERK MAASSLUIS

MAASSLUIS- De VVD in Maassluis maakt zich zorgen om het beperkt aantal uren waarop -rond de jaarwisseling- vuurwerk mag worden afgestoken. Zo willen de liberalen van het stadsbestuur weten of deze bereid zijn extra te handhaven nu er tussen 10 uur in de ochtend en 18 uur in de middag geen vuurwerk meer afgestoken mag worden. Ook wil de VVD van het college onder meer weten of het aantal vuurwerkvrije zones in Maassluis wordt uitgebreid, welke extra activiteiten tijdens de jaarwisseling worden georganiseerd voor jongeren en in hoeverre wordt samengewerkt met andere buurt- en regiogemeenten, om de overlast en de mogelijke gevolgen van onder andere geïmporteerd vuurwerk tot een minimum te beperken.

Volgens de VVD wordt veel hinder en schade ondervonden van vuurwerk. Waaraan de partij toevoegt dat de afgelopen jaren is gebleken dat zwaar vuurwerk steeds vaker wordt afgestoken door particulieren tijdens de nieuwjaarsnacht.