WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

VVD-BURGEMEESTER ZINT OP UITBREIDING AZC VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Er wordt nagedacht over het vergroten van het asielzoekerscentrum (azc) bij bedrijventerrein Vergulde Hand in Vlaardingen. Staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) heeft aangegeven dat hij het wenselijk vindt dat het azc (exclusief voor Oekraïners) in de toekomst enige uitbreiding krijgt. Burgemeester Bert Wijbenga (VVD) staat niet afwijzend tegenover het verzoek. Wijbenga: ‘Wij onderzoeken komende tijd of dit mogelijk is.’

Deze week maakte de burgemeester nog bekend dat hij vorige week vrijdag een brief heeft ontvangen van Van der Burg, waarin hem dringend is gevraagd om extra opvangplekken voor asielzoekers te realiseren vanaf 23 september. Wijbenga heeft dit verzoek afgewezen, omdat hij vindt dat Vlaardingen al genoeg heeft bijgedragen aan de huisvesting van 1000 Oekraïners. Bovendien was het verzoek niet meer nodig, want andere gemeentes hadden al voldoende noodopvangplekken beschikbaar gesteld.

Vlaardingen moest voor juli dit jaar in totaal ook 226 vluchtelingen helpen aan een sociale huurwoning, met voorrang boven alle andere (urgent)woningzoekenden. Dit was de zogenaamde taakstelling voor het eerste halfjaar van 2023, die door het Rijk wordt opgelegd. Volgens Wijbenga heeft Vlaardingen volledig aan deze verplichting voldaan.

Vlaardingen heeft al eerder genoeg gedaan aan de huisvesting van vluchtelingen. Dat zou het stadsbestuur – naar eigen zeggen – al meerdere keren hebben aangegeven tijdens verschillende (regionale) overleggen en binnen de veiligheidsregio. Dat werd althans beweerd in de antwoorden op de vragen van de fractie van Heel de Stad in augustus 2022. Wethouder Ivana Somers (Leefbaar) was eind september 2021 zelfs al van plan om aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en VluchtelingenWerk Nederland duidelijk te maken dat er in Vlaardingen toen al geen ruimte meer was voor extra opvang en huisvesting van asielzoekers en vluchtelingen. Somers wees erop dat de (landelijke en regionale) woningmarkt al onder grote druk stond. Toch besloot Wijbenga, slechts enkele weken na zijn aantreden als burgemeester van Vlaardingen, om zonder overleg met de gemeenteraad een drijvend Azc in de buitenhaven toe te laten. Daarnaast is inmiddels het asielzoekerscentrum gebouwd dat alleen bedoeld is voor Oekraïners. Somers en Wijbenga hebben dit, vlak voor het zomerreces, snel door de gemeenteraad heen geduwd.

Sinds 2015 hebben vluchtelingen een urgentiestatus gekregen bij het zoeken naar een woning. Zij hoeven niet op een wachtlijst te staan, maar krijgen meteen een woning toegewezen.

3 reacties op “VVD-BURGEMEESTER ZINT OP UITBREIDING AZC VLAARDINGEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *