WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

WETHOUDER SCHIEDAM IN RIDDERSTAND

SCHIEDAM- Het Schiedamsch Jenevergilde ‘Het Gulden Glaasje’ zal aanstaande zaterdag onder meer wethouder Marcel Houtkamp in de ridderstand verheffen. Dit zal gebeuren tijdens de traditionele intronisatiebijeenkomst van het Jenevergilde in het oude Stadhuis aan de Grote Markt. Een aantal nieuwe leden wordt door het gilde tot “Gezel” aangenomen. Daarnaast slaat de deken van het gilde dus een aantal nieuwe ambassadeurs tot “Ridder”. Eerder viel deze eer te beurt aan Cor Lamers, burgemeester van Schiedam.
Grote Markt 2
Het circa veertig leden tellende gilde is in 2011 heropgericht als opvolger van het in de zestiger jaren van de vorige eeuw actieve gilde “Het Gouden Glaasje” dat stoelde op het oorspronkelijke Koorenwijn Brandersgilde uit 1690. Recent kwamen de huidige gildeleden het vaandel en andere archivalia van het oude gilde op het spoor. De stukken bleken al die jaren in goede handen beheerd te zijn geweest door het Productschap Dranken te Den Haag. Een korte lobbyactie resulteerde al snel in overdracht van deze stukken naar het Nationaal Jenevermuseum in Schiedam onder voorwaarde dat Jenevergilde “Het Gulden Glaasje” deze stukken te allen tijde in bruikleen zou mogen gebruiken voor haar bijeenkomsten, vergaderingen etc. En zo kwam het dat het Jenevergilde nu weer kan beschikken over het verloren gewaande vaandel.