WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

WOONBRON LEERT VAN OVERSTAP OP WARMTENET ROTTERDAM

ROTTERDAM- Woonbron heeft lessen getrokken uit de overstap van gas naar het warmtenet bij de flats op de Heindijk in Rotterdam-IJsselmonde (Hordijkerveld). De woningcorporatie, verantwoordelijk voor het correct vaststellen en incasseren van de voorschotbedragen, erkent dat de voorschotbedragen voor verwarming niet tijdig zijn aangepast aan de nieuwe situatie na de aansluiting op stadsverwarming in september 2022.

Als reactie op de ontstane situatie zal Woonbron voortaan een gedetailleerde berekening van de stookkosten maken kort voordat huurders overstappen van gas naar stadsverwarming. Dit moet ervoor zorgen dat de voorschotbedragen nauwkeuriger worden vastgesteld. Indien nodig, zullen de voorschotten sneller worden aangepast. Bovendien zal Woonbron haar huurders beter informeren over de redenen voor eventuele wijzigingen.

In afwachting van gesprekken met warmteleverancier Vattenfall over mogelijke oplossingen, heeft Woonbron de incassoprocedure voor het innen van de naheffingen tijdelijk stopgezet. Dit besluit voorkomt acute betalingsproblemen voor de huurders in Heindijk. Hoewel er nog geen sprake is van kwijtschelding van de naheffingen, biedt Woonbron maatwerk per geval, zoals betalingsregelingen, als onderdeel van haar sociaal incassobeleid.

Eind februari dit jaar heeft Woonbron haar huurders toegang gegeven tot een ‘verbruiksmanager’, een app waarmee zij hun warmteverbruik kunnen monitoren. Dit instrument stelt huurders in staat om zelf in te grijpen als hun verbruik te hoog is.

Het aflopen van het gunstige gascontract van Woonbron heeft voor de bewoners op de Heindijk in geleid tot onverwachte hoge energieafrekeningen. Na de aansluiting op stadsverwarming in september 2022, zijn de voorschotbedragen voor verwarming niet aangepast aan de nieuwe tarieven, wat resulteerde in aanzienlijke naheffingen.

De overstap van de voordelige gasprijzen naar de marktconforme warmtetarieven van stadsverwarming kwam als een verrassing voor velen. Hoewel de kosten voor blokverwarming met gas nu vergelijkbaar zijn met die van stadsverwarming, hebben de huurders op de Heindijk minder lang kunnen profiteren van het voordelige contract.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *