WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

ZWEMBAD VLAARDINGEN MAG TEVEEL AAN SUBSIDIE HOUDEN

VLAARDINGEN- De SP in Vlaardingen is verbaasd over de manier waarop het stadsbestuur omgaat met subsidie aan zwembad De Kulk. Het met sluiting bedreigde zwembad heeft een onbekend deel van de subsidie over 2013 nooit uitgegeven. Daarop heeft het zwembad gevraagd dit overgebleven deel van de subsidie als reserve achter de hand te mogen houden. Het college heeft dit goedgekeurd.

Op 6 juli 2014 werd gedemonstreerd tegen het stopzetten van de volledige subsidie aan zwembad De Kulk.
De socialisten zijn van mening dat als een gesubsidieerde instelling  zijn ‘winst’ mede te danken heeft aan de ingebrachte subsidies dat het teveel wat ingebracht is terug moet vloeien naar de Gemeentekas. Immers deze kunnen dan weer besteed worden aan overige instellingen,  die ook een maatschappelijk nut beogen,  zodat ook zij  dan meer kans maken op het krijgen van een subsidie.