WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

8 TON UIT NOODFONDS ENERGIECRISIS KAN NAAR CULTULERE SECTOR SCHIEDAM

SCHIEDAM- Aan de Schiedamse gemeenteraad wordt door het stadsbestuur voorgesteld om 800.000 euro uit het Noodfonds Energiecrisis te gebruiken om een Noodfonds Cultuur op te richten. Dit fonds moet voorkomen dat gesubsidieerde culturele instellingen in de stad omvallen als gevolg van de eerdere lockdowns.

Het Noodfonds Cultuur is bedoeld voor culturele instellingen die al door de gemeente worden gesubsidieerd en die in hun voortbestaan worden bedreigd. Zij kunnen een beroep doen op het fonds als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals een lage liquiditeit, een laag eigen vermogen, een begrotingstekort, geen bezuinigingsmogelijkheden, een vaste huurverplichting en vaste loonkosten.

Het stadsbestuur moet nog bepalen hoeveel en welke culturele instellingen in aanmerking komen voor het Noodfonds Cultuur. De gemeenteraad heeft burgemeester en wethouders gevraagd om hierover zo snel mogelijk te rapporteren. Vanuit de raad wil men ook weten hoeveel en welke culturele instellingen in de afgelopen periode een noodkreet hebben gedaan, of er instellingen failliet zijn gegaan en hoeveel instellingen contact hebben gezocht met de gemeente.

Het Noodfonds Cultuur is een uitwerking van de motie Noodfonds Cultuur die op 9 november 2023 is aangenomen door de gemeenteraad. De motie werd ingediend door de fracties van GroenLinks, D66, SP, PvdA en CDA en kon rekenen op instemming van LOS. Zij vinden dat cultuur grote maatschappelijke waarde heeft en dat de gemeente Schiedam voorwaarden moet scheppen voor cultuurbeleving, -creatie en -beoefening.

Het Noodfonds Energiecrisis was een fonds dat in 2022 werd ingesteld om huishoudens en bedrijven te helpen die getroffen werden door de stijgende energieprijzen. Het fonds had een omvang van 10 miljoen euro, waarvan nog 1,2 miljoen euro over was. De gemeenteraad heeft besloten om een deel van dit saldo te gebruiken voor het Noodfonds Cultuur, omdat dit bijdraagt aan eenzelfde doelstelling, namelijk het in stand houden van de cultuursector.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *