WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

CAMPAGNE TEGEN ZWARTWERKEN DOOR STEUNTREKKERS ROTTERDAM

ROTTERDAM- Komende zomer start de gemeente Rotterdam een bewustwordingscampagne om de negatieve gevolgen van zwartwerken onder de aandacht te brengen. De campagne, getiteld ‘Zwartwerken met een uitkering. Je krijgt er problemen mee!’, is specifiek gericht op bijstandsgerechtigden die naast hun uitkering zwartwerken.

De campagne benadrukt niet alleen de risico’s van zwartwerken, zoals het ontbreken van pensioenopbouw en ziekteverzekering, maar biedt ook informatie over legale alternatieven voor extra financiële middelen. De boodschap zal worden verspreid via flyers die met de uitkeringsspecificaties worden meegestuurd, en via de website van de gemeente Rotterdam en 010Werkt.

Dit initiatief volgt op het jaarlijkse onderzoeksrapport ‘Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2023’, uitgevoerd door I&O Research in opdracht van het ministerie van SZW. Het rapport toont aan dat Rotterdammers goed op de hoogte zijn van de vereisten van de Participatiewet, maar dat er nog steeds een kloof bestaat tussen kennis en handelen. De gemeente constateert regelmatig dat bijstandsgerechtigden inkomsten uit werk verzwijgen, wat het maatschappelijk draagvlak voor het sociale vangnet ondermijnt en ernstige gevolgen kan hebben voor de betrokkenen.

In 2023 zijn 341 fraudeonderzoeken naar mogelijk zwartwerken uitgevoerd, waarvan 81 gevallen onrechtmatig bleken. Als gevolg hiervan zijn 28 bijstandsuitkeringen beëindigd en is voor in totaal 265.000 euro aan terugvorderingen opgelegd. De kosten van de communicatiecampagne, begroot op 30.000 euro, worden gedekt binnen de lopende begroting van de directie Inkomen.

Met de campagne hoopt de gemeente Rotterdam bijstandsgerechtigden die zwartwerken te bewegen naar regulier werk en hen bewust te maken van de consequenties van hun acties. Het is een onderdeel van het beleidskader Participatie 2023-2026 ‘Werk is geweldig!’, waarin het zorgen voor een rechtmatige inkomensvoorziening en het actief informeren over rechten en plichten centraal staan.

3 gedachten over “CAMPAGNE TEGEN ZWARTWERKEN DOOR STEUNTREKKERS ROTTERDAM

  1. Hopelijk worden de flyers in het, Arabisch, Turks, Marokkaans, Bulgaars, Pools, Ethiopisch etc gedrukt.
    Een onderzoek naar de verblijfplaats van bepaalde inwoners, met een uitkering, zou ook niet verkeerd zijn.
    Heel wat sociale huurwoningen, veelal met subsidie, staan 3/4 van het jaar leeg en de bewoners daarvan zijn ’tijdelijk op vakantie’ in land van herkomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *