WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

COLLEGE VLAARDINGEN ZET BEZUINIGINGEN DOOR

VLAARDINGEN- Zwembad De Kulk, de Stadsgehoorzaal, de bibliotheek, de heemtuin en de kinderboerderij blijven bestaan in Vlaardingen. De manier waarop deze voorzieningen open blijven, verandert. De afgelopen maanden hebben de collegeleden uitvoerig overleg gevoerd met de vertegenwoordigers van de maatschappelijke instellingen over de aangekondigde bezuinigingen uit de voorjaarsnota 2014. Deze gesprekken gingen vooral over een andere, slimmere en efficiëntere manier van organiseren en financieren van de voorzieningen in de stad. Het resultaat van deze gesprekken is dat de voorzieningen op een andere manier open blijven en de bezuinigingsopgave van 12,5 miljoen euro gerealiseerd wordt. Op basis hiervan legt het college een structureel sluitende begroting voor aan de gemeenteraad en blijft het college samen werken aan de stad.

Het college van burgemeester en wethouders wil Vlaardingen aan het einde van deze collegeperiode in financieel evenwicht overdragen aan een nieuw stadsbestuur. Daarom is het nodig de algemene reserve te verhogen van 1,8 naar 26,5 miljoen euro, zodat de gemeente risico’s voldoende kan afdekken. Daarnaast zet het college geld apart om de waardedaling van de grondposities op te vangen en de nieuwe zorgtaken van het Rijk over te kunnen nemen.