WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

FIETSBRUG MAASSLUIS IN NOVEMBER AF

MAASSLUIS- De nieuwe fiets- en voetgangersbrug aan de buitenhaven in Maassluis wordt in de week van 24 november opgeleverd. Omwonenden zijn via een bewonersbrief op de hoogte gesteld van werkzaamheden met het daadwerkelijk monteren van de brugdelen. Hiervoor is een kraan nodig die op woensdag 15 oktober om 4.00 uur ’s morgens opgebouwd moet worden, omdat zwaar transport over de weg overdag niet is toegestaan. De kraan wordt eerst aan de Burgmeester de Jonghkade opgesteld en verhuist op 17 oktober naar de Govert van Wijnkade, maar de volgorde kan -indien noodzakelijk- nog worden omgedraaid.

Een afvaardiging van de gemeenteraad en het college van Maassluis staat al op de nieuwe brug.
Een afvaardiging van de gemeenteraad en het college van Maassluis staat al op de nieuwe brug.

De uiteindelijke oplevering wordt eind november verwacht. Als de aanleg en de testperiode vervolgens goed verlopen, is er een feestelijke ingebruikname in de tweede week van december.

Onlangs is alle inwoners van Maassluis gevraagd om te helpen voor het bedenken van een naam voor deze nieuwe brug. Er zijn al meer dan 100 voorstellen ontvangen. Een verzonnen naam met een korte toelichting kan tot 6 november 2014 worden ingezonden via www.maassluis.nl.