WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

FIETSBRUG SCHIEDAM VOOR DURA VERMEER

SCHIEDAM- De aannemerscombinatie Dura Vermeer/Hillebrand krijgt in princiepen de klus voor het bouwen van een fiets- en voetgangersbrug over de Schie. Met de brug ontstaat een langzaamverkeersverbinding tussen de Delflandseweg en het Stationsplein. Daarnaast is de brug op termijn vooral bedoeld om het nog te ontwikkelen Schieveste beter bereikbaar te maken.

Bij de aanbesteding waren meerdere partijen in de race. Schiedam heeft vooral gelet op ervaring in het maken van een vergelijkbare brug, maar ook eisen op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en communicatieve vaardigheden wogen mee.