WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

GEEN INZAGE VLAARDINGSE RAAD RAPPORTEN STROOMOPWAARTS

VLAARDINGEN– Ondanks hun controlerende taak krijgen Vlaardingse volksvertegenwoordigers geen inzage in de benchmark rapporten van Stroomopwaarts. Dit is naar voren gekomen na vragen van raadslid Marianne Rots (D66) over de vergelijkende studies van de organisatie met soortgelijke instanties.

D66 heeft op 5 april technische vragen gesteld betreffende het benchmark onderzoek van Stroomopwaarts, gevolgd door de beantwoording op 15 april door wethouder Arnout Proos (CU-SGP) en burgemeester Bert Wijbenga (VVD). Zij bevestigden dat er geen rapporten bestaan die gedeeld kunnen worden met de raad. De benchmarks worden uitgevoerd door derde partijen zoals BDO, vakorganisaties en deelnemende gemeenten, en de resultaten worden intern besproken in managementgesprekken met betrokken organisaties.

Deze situatie roept vragen op over de mate van transparantie binnen Stroomopwaarts en de mogelijkheid voor volksvertegenwoordigers om hun toezichthoudende rol effectief uit te oefenen. Zonder toegang tot benchmark rapporten kunnen volksvertegenwoordigers niet volledig beoordelen hoe goed Stroomopwaarts presteert in vergelijking met soortgelijke organisaties. Dit kan leiden tot vragen over de openheid en verantwoordingsplicht van de organisatie. Benchmarking kan organisaties helpen hun prestaties te verbeteren door te leren van ‘best practices’. Zonder deze rapporten missen volksvertegenwoordigers de kans om gebieden voor verbetering te identificeren en aan te bevelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *