WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

GEEN SUBSIDIE VOOR GEPRIVATISEERDE VLAARDINGSE SPORTCLUB DVO’32

VLAARDINGEN- De gemeente Vlaardingen heeft de subsidieaanvraag van de geprivatiseerde sportclub DVO’32 afgewezen. De club wilde geld voor de zogenaamde verduurzaming van hun kantine, maar voldoet niet aan de voorwaarden. DVO is de enige geprivatiseerde sportclub in Vlaardingen.

DVO is in 2017 geprivatiseerd nadat de Marathonweg werd verbreed en de club ruimte moest inleveren. De gemeente stelde toen een eenmalig bedrag beschikbaar voor de nieuwbouw van kleedruimten en een deel verbouw van de huidige kantine. De voorwaarde was dat DVO eigenaar werd van de kantine middels een recht van opstal. Dit lag in het verlengde van de wens vanuit zowel de raad als college om de sportaccommodaties in Vlaardingen te verzelfstandigen.

De club vroeg onlangs subsidie aan voor de aanpak van hun kantine, maar kreeg nul op het rekest. De gemeente wees de aanvraag af, omdat er geen budget is opgenomen in de gemeentebegroting voor geprivatiseerde sportclubs. Bovendien had de Rijksoverheid DVO al een BOSA-subsidie toegekend. In de Algemene Subsidieverordening (ASV) is bepaald dat de subsidie wordt geweigerd indien de aanvrager voor dezelfde activiteit reeds een subsidie door een andere overheid heeft ontvangen.

De accommodaties van niet geprivatiseerde sportclubs zijn een verantwoordelijkheid van de gemeente en dat deze kunnen worden verbouwd op basis van een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP). Sinds 2021 geldt de BENG-norm (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) als onderdeel van het bouwbesluit, waaraan de gemeente moet voldoen. Voor geprivatiseerde sportclubs zijn er binnen de huidige regels geen mogelijkheden vanuit de gemeente, maar wel verschillende rijksregelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *