WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

GEEN VERGROENING LANGS HOEKSE LIJN IN SCHIEDAM

SCHIEDAM- Er komt geen groene begroeiing op de geluidsschermen die langs de Hoekse Lijn in Schiedam staan. Dat is de conclusie van burgemeester en wethouders na het onderzoeken van de mogelijkheid om de geluidsschermen te vergroenen, zoals de gemeenteraad had gewenst. De geluidsschermen behoren niet tot de gemeente, maar tot andere partijen. De gemeente heeft wel afspraken gemaakt met deze partijen over het beheer van de geluidsschermen, maar daar valt het aanbrengen van groene beplanting niet onder.

Het idee achter het beplanten van het geluidscherm met bijvoorbeeld een klimop was om het woonplezier van de omwonenden te verbeteren. Bovendien zou beplanting kunnen voorkomen dat er graffiti wordt gespoten op de extra geluidsschermen die langs de Hoekse Lijn zijn geplaatst. Naast een extra geluidscherm bij Harga zijn ook de houten dwarsliggers op het spoor vervangen door betonnen dwarsliggers. De bewoners van de buurt maken zich al in 2015 zorgen over de mogelijke geluidshinder die de Hoekse Lijn zou veroorzaken wanneer de RET met metrostellen zou gaan rijden. Nu de metro al weer enkele jaren rijdt blijven echte klachten uit.

PartijPeiler
een second opinion bij stemadvies

Online stemhulpen worden meestal gemaakt in overleg met politieke partijen. Deze mogen zelf aangeven hoe zij over de voorgelegde stellingen denken. Maar geven die stemhulpen dan wel een eerlijk beeld? PartijPeiler geeft advies op basis van stemuitslagen in de Tweede Kamer. Daardoor leiden vergelijkbare stellingen bij PartijPeiler mogelijk tot een ander advies.

Klik HIER!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *