WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

‘GELUIDSHINDER WINDTURBINES HOEK VAN HOLLAND NIET SLECHT’

HOEK VAN HOLLAND- Uit een recent onderzoek blijkt dat de komst van twee extra windturbines in Hoek van Holland geen overlast voor de omwonenden hoeft te betekenen. Dat heeft wethouder Chantal Zeegers (D66) laten weten in een reactie op een ongevraagd advies van de Dorpsraad, die zich verzet tegen de plaatsing van de turbines langs de Hoeksebaan. Zeegers: ‘Het project Windwinning Hoeksebaan zorgt ervoor dat de nieuwe windturbines geen geluidshinder veroorzaken die als ‘slecht’ kan worden bestempeld volgens de wettelijke normen.’

De wethouder geeft aan dat het ongevraagd advies geen invloed heeft op de plannen rondom het project Windwinning Hoeksebaan. Het ontwerp bestemmingsplan, samen met het ontwerp van de omgevingsvergunning en de bijbehorende documenten, zal volgens de planning vanaf 8 december 2023 gedurende zes weken ter inzage worden gelegd voor belanghebbenden.

De Dorpsraad maakt zich zorgen dat de bouw van woningen nabij de Krimsloot niet door kan gaan vanwege de turbines. De wethouder zegt dat die zorgen ongegrond zijn. Zeegers: ‘In het project Windwinning Hoeksebaan is rekening gehouden met de planvorming voor de genoemde woningbouwlocaties. Er is geen sprake van dat de normen voor geluid, slagschaduw of veiligheid worden overschreden.’

Volgens de wethouder worden er in het bestemmingsplan voor de geplande turbines duidelijke kaders gesteld om de nadelige milieueffecten (zoals geluid en slagschaduw) te beperken. Zeegers: ‘Deze kaders bieden bewoners een zekere mate van bescherming en moeten voorkomen dat het woon- en leefklimaat onevenredig wordt aangetast. De windturbine die uiteindelijk door de ontwikkelaar zal worden gekozen, dient te passen binnen deze kaders.’

PartijPeiler
een second opinion bij stemadvies

Online stemhulpen worden meestal gemaakt in overleg met politieke partijen. Deze mogen zelf aangeven hoe zij over de voorgelegde stellingen denken. Maar geven die stemhulpen dan wel een eerlijk beeld? PartijPeiler geeft advies op basis van stemuitslagen in de Tweede Kamer. Daardoor leiden vergelijkbare stellingen bij PartijPeiler mogelijk tot een ander advies.

Klik HIER!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *