WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

HOF VERNIETIGT OZB-VERHOGING NIET-WONINGEN VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Het gerechtshof Den Haag heeft de verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB) voor eigenaren van niet-woningen in Vlaardingen onverbindend verklaard. Dat blijkt uit een uitspraak die op 31 januari 2024 is gedaan. De gemeente Vlaardingen moet de te veel betaalde belasting terugbetalen aan de drie eigenaren die bezwaar hadden gemaakt.

De OZB-verhoging was onderdeel van het Herstelplan dat de gemeenteraad in 2020 had vastgesteld om de financiële problemen van de gemeente aan te pakken. De gemeente had besloten om het gebruikersdeel van de OZB voor niet-woningen af te schaffen en het eigenarendeel te verhogen. Daarmee wilde de gemeente leegstand tegengaan en de inkomsten stabiliseren. De maatregel was ook in lijn met de praktijk in andere gemeenten, waar de OZB-verhoging succesvol was gebleken.

De rechtbank Rotterdam had de gemeente Vlaardingen in 2022 nog in het gelijk gesteld. De rechtbank vond dat de gemeenteraad de bevoegdheid had om het OZB-tarief vast te stellen en dat dit niet in strijd was met de wet of met de rechtsbeginselen. Het gerechtshof Den Haag heeft echter anders geoordeeld. Het hof vindt dat de gemeente Vlaardingen onvoldoende heeft onderzocht wat de nadelige gevolgen zijn van de OZB-verhoging voor de eigenaren van niet-woningen. Het hof oordeelt dat de OZB-verhoging in strijd is met het evenredigheidsbeginsel en het verbod van willekeurige en onredelijke belastingheffing.

De gemeente betreurt de uitspraak van het hof en zegt dat zij met het Herstelplan het goede voor de stad wilde doen met minder geld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *