WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

MAASSLUIS: MINDER RE-INTERGRATIETRAJECTEN

Stroomopwaarts 1MAASSLUIS- Het aantal beschikbare re-integratietrajecten om werkzoekenden aan een baan te helpen is fors afgenomen. Dit verklaart het financiële overschot bij participatiebedrijf Stroomopwaarts. Dat laat het college van B en W van de gemeente Maassluis weten aan de fracties van PvdA en VVD. De partijen vroegen twee weken terug om opheldering over het overschot bij Stroomopwaarts.

Er is sprake van onderbesteding ten opzichte van het bestedingsplan, erkent het stadsbestuur. De reden hiervan is dat lopende contracten zijn getoetst aan een aantal uitgangspunten. Zo is gekeken naar hoeveel uitstroom het traject opgeleverd in het eerste half jaar. Ook is gelet op de doelstelling van het traject: is er sprake van een re-integratietraject gericht op uitstroom naar werk of om te zorgen dat mensen meedoen aan de samenleving en daarmee stijgen op de participatieladder, maar het langdurige inzetten van mensen met behoud van uitkering is in het kader van het voorkomen van verdringing van werk niet langer toegestaan. Daarom is ook dit type contracten niet verlengd en is de inzet in het tweede halfjaar beperkt.

Uit de onlangs gepresenteerde kwartaal rapportage van Stroomopwaarts maakten PvdA en VVD op dat sprake is van een overschot aan middelen. Er is vorig jaar tot en met december voor 4.408.000 euro begroot. Hiertegenover staat  1.514.000 euro aan kosten.

 

Zie ook:  Vragen Maassluis Stroomopwaarts.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *