WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

‘MEER GRIP VLAARDINGSE RAADSLEDEN OP VEILIGHEIDSREGIO’

VLAARDINGEN- Het instellen van een raadsadviescommissie of een gemeenschappelijke onderzoekscommissie is onderdeel van het voorstel van het stadsbestuur van Vlaardingen om de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (GR-VRR) te wijzigen. Deze wijziging, die vóór 1 juli 2024 moet worden doorgevoerd, is gericht op het versterken van de politieke verantwoording en controle binnen gemeentelijke samenwerkingen, waardoor volksvertegenwoordigers beter in staat zouden zijn hun controlerende rol uit te oefenen.

De voorgestelde aanpassingen, die voortkomen uit een uitgebreide zienswijzeprocedure met suggesties van de gemeenteraden over onder meer de evaluatie van de regeling, bestuursorganen, burgerparticipatie en informatiedeling, vereisen goedkeuring van de gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten. Hoewel niet alle gemeenten voorstander zijn van het oprichten van dergelijke commissies, heeft de gemeenteraad van Vlaardingen op 16 november 2023 de wijzigingen goedgekeurd. Het Algemeen Bestuur heeft besloten deze commissies niet te vormen, maar de mogelijkheid blijft bestaan voor gemeenteraden om in de toekomst deze stap te zetten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *