WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

ROTTERDAM PAKT DETACHERINGSCONSTRUCTIES AAN ARBEIDSMIGRANTEN

ROTTERDAM– Om de naleving van de Wet Arbeid Vreemdelingen te versterken, heeft Rotterdam maatregelen genomen tegen detacheringsconstructies van arbeidsmigranten. Wethouder Tim Versnel (VVD) kondigt aan dat werknemers van buiten de EU, die alleen in een andere lidstaat een vergunning hebben en vervolgens naar Nederland worden gedetacheerd, strenger gecontroleerd zullen worden. Deze constructies zijn alleen toegestaan als de werknemer daadwerkelijk in de betreffende lidstaat heeft gewerkt.

Verder is er een nieuwe mogelijkheid gecreëerd voor EU-arbeidsmigranten om zonder DigiD meldingen te maken van misstanden in de particuliere verhuur. Hoewel de voorkeur uitgaat naar melden via DigiD, worden meldingen via andere kanalen, zoals telefoonnummer 14010, ook geaccepteerd, mits er voldoende informatie wordt verstrekt.

Burgers zonder DigiD worden aangemoedigd om deze aan te vragen bij het ‘informatiepunt digitale overheid’ op het Zuidplein, wat een voorwaarde is voor toegang tot diverse overheidsdiensten. Met deze stappen beschouwt wethouder Versnel de eerder gedane toezeggingen als afgehandeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *