WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

MIST ROND AANTAL MANNEN OP AZC VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Het Asielzoekerscentrum (Azc) in Vlaardingen wordt bevolkt door ‘voornamelijk vrouwen en kinderen’, beweert het stadsbestuur in een korte toelichting op de (nog) ongepubliceerde voortgangsrapportage over de huisvesting. Onduidelijk blijft daardoor hoeveel mannen er ook wonen op het Azc, exclusief voor Oekraïners. Dit roept vragen op over de transparantie van het stadsbestuur over het Azc.

Het is niet verrassend dat er een bovengemiddeld aantal vrouwen en kinderen in het Vlaardingse Azc wonen, want in juli werd bekend dat de Veiligheidsregio Rijnmond (VRR) gezinnen met kinderen van buiten de regio naar het Azc heeft overgebracht. Dit om te zorgen dat er genoeg kinderen zijn voor de eigen school op het Azc. De VRR werkte hierbij samen met het Landelijk Centrum Vluchtelingen Spreiding.

Het stadsbestuur heeft met de gemeenteraad afgesproken dat het elke drie maanden een voortgangsrapportage over het Azc publiceert op de website van de gemeente, zodat alle Vlaardingers op de hoogte kunnen blijven van de situatie, maar met de recente brief heeft het stadsbestuur niet aan deze afspraak voldaan. Het stuk is (nog) niet gepubliceerd, hoewel het staat vermeld op de lijst van collegebesluiten.

Burgemeester Bert Wijbenga (VVD) lijkt vooral moeite te hebben met het geven van openheid van zaken over het Azc. In september 2022 bleek dat de gemeenteraad in de twee maanden daarvoor slechts drie keer was geïnformeerd over de voortgang van de huisvesting van Oekraïners. In juli 2022 was er zelfs maar één keer informatie verstrekt. Deze informatie werd bovendien achter gesloten deuren gegeven. Wijbenga beloofde toen dat hij de raad wekelijks via een dagmail zou informeren over de stand van zaken, maar hij heeft zich ook daar niet aan gehouden.

De burgemeester probeert zoveel mogelijk zaken rond het Azc in beslotenheid te regelen. De politieke partij StadsBelangen Vlaardingen heeft vorig jaar twee keer aangedrongen op het formaliseren van de informatie over de huisvesting en het Azc, zodat alle Vlaardingers de stukken kunnen inzien via de website van de gemeente en de informatie niet langer vrijblijvend is. Wijbenga moest uiteindelijk onder druk van een raadsmeerderheid instemmen met de kwartaalrapportages, maar verzaakt momenteel aantoonbaar.

4 reacties op “MIST ROND AANTAL MANNEN OP AZC VLAARDINGEN

  1. Hebben we een AZC in Vlaardingen? Ik dacht dat we alleen een Oekraïnerdorp met bewaking hadden. Natuurlijk met uitsluitend vrouwen en kinderen die subiet weer opkrassen als hun dappere mannen hun land bevrijd hebben. Dan kunnen er studenten in die vrijgekomen woninkjes. Ik vraag me alleen af waarom er bij T.K. Max in Rotterdam zo veel Oekraïense mannekes met een door de belastingbetaler gefinanciëerd pasje dure dingen lopen te kopen terwijl ze hun land aan het verdedigen zijn.

  2. Burgemeester Bert Wijbenga is een echte VVD’er, draaien en draaien en draaien en nog eens draaien, maar vooral niks zeggen.

    Dat zelfde geldt voor de waterzuivering straks op de plek van het AZC, west wil dat niet maar BERT zegt kom maar hoor!!!

      1. Hoe bestaat het dat in Oekraïne vrouwen in het leger, mijnen en wapenfabrieken werken, terwijl hun mannen zich laten verwennen in een vakantiewoning op een vakantiepark?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *