WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

ONDERZOEK NAAR ERFPACHTCONVERSIE WETHOUDER SCHIEDAM

Schiedam- De Raad van State onderzoekt de recente omzetting van erfpacht naar eigendom door wethouder Petra Zwang (PvdA) van de gemeente Schiedam. Deze stap volgt op de beslissing van 16 april waarbij de wethouder, op haar verzoek, haar erfpachtrecht onder haar woning heeft omgezet naar volledig eigendom.

Deze conversie is een standaardprocedure binnen het gemeentelijk grondbeleid, waarbij erfpachters hun recht kunnen omzetten na betaling van een overeengekomen koopsom. Normaal gesproken worden dergelijke transacties afgehandeld met een mandaatbesluit.

Vanwege de bestuurlijke positie van Zwang is er echter een ontheffing van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland nodig om mogelijke belangenverstrengeling uit te sluiten. Deze ontheffing is aangevraagd door de tussenpersoon van de wethouder.

De gemeente Schiedam verzekert dat de overeenkomst met de wethouder strookt met het huidige conversiebeleid. Een onafhankelijke taxatie door een gecertificeerde taxateur ligt ten grondslag aan de vastgestelde koopsom, waarbij rekening is gehouden met de specifieke voorwaarden van het erfpachtrecht, zoals een vooruitbetaalde canon.

De Raad van State zal beoordelen of de koopovereenkomst in overeenstemming is met het beleid, of de prijsvorming onafhankelijk en objectief is vastgesteld, en of er sprake is van een andere behandeling of bevoordeling van mevrouw Zwang in vergelijking met andere erfpachtconversies.

Het besluit van de gemeente Schiedam is opgeschort totdat de Gedeputeerde Staten de vereiste ontheffing verleent, waarna de transactie definitief kan worden afgerond.

2 gedachten over “ONDERZOEK NAAR ERFPACHTCONVERSIE WETHOUDER SCHIEDAM

  1. Wat een sensatie om helemaal niks. Maar oké, ik ben erin getrapt. Zal komen door die Beekman ernaast. Als er nou toch een doortrapt en onbetrouwbaar is…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *