WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

ONDERZOEK NAAR WILDE PREHISTORISCHE KATTEN VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Vandaag struint dierlijk botonderzoekster drs. Kinie Esser door het archeologische depot in Vlaardingen, op zoek naar resten van prehistorische wilde katten. Dit onderzoek maakt deel uit van een groot internationaal project naar de ontwikkeling en verspreiding van de moderne huiskat.

Esser richt zich op botten uit twee oude archeologische opgravingen. De eerste opgraving, uitgevoerd tussen 1959 en 1964 aan de Arij Koplaan, bracht ruim twintig kattenresten aan het licht. Deze vondst leidde destijds tot de benaming ‘Vlaardingen-cultuur’. De tweede opgraving vond plaats in 1998 bij ‘d Engelsche Boomgaert’, waar naast een onbekend kasteelterrein ook bewoningsresten uit de Romeinse tijd en de IJzertijd werden gevonden. Tussen deze vondsten bevond zich een botje dat aan een wilde kat werd toegeschreven.

Esser zal de botten inspecteren en meenemen naar Brussel voor verder onderzoek, waaronder DNA-analyse. De gunstige bodemomstandigheden in Vlaardingen bieden hoop op de aanwezigheid van oud katten-DNA.

Het onderzoek in Vlaardingen is onderdeel van een breder internationaal project, geleid door dr. Wim Van Neer van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en de Italiaan Claudio Ottoni van de universiteit van Rome Tor Vergata. Dit project, gefinancierd door de EU, richt zich op de genetische uitwisseling tussen de wilde kat en de moderne huiskat, die in Nederland pas in de Romeinse tijd zijn intrede deed.

De relatie tussen mensen en katten ontstond ongeveer tienduizend jaar geleden in het Midden-Oosten. De moderne kat verspreidde zich vanuit het Oude Egypte via havenplaatsen op het Europese continent. Het onderzoek naar de kattenbotten zal meer inzicht geven in de domesticatie van de wilde kat op verschillende momenten en plaatsen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *