WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

ONLINE TOEGANG TOT RAADSVERSLAGEN SCHIEDAM 1853-2006

SCHIEDAM- Iedereen die geïnteresseerd is in de besluiten van de gemeenteraad van Schiedam, het hoogste orgaan van de gemeente, kan nu online de gedigitaliseerde raadsverslagen raadplegen via de webstek schiedamarchief.notubiz.nl. Dit is goed nieuws voor onderzoekers en liefhebbers van de lokale geschiedenis. De raadsverslagen bevatten informatie over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor de Schiedamse inwoners, zoals voorzieningen, regels, verzoeken van burgers of ondernemers. Ook de verslagen van Kethel en Spaland, Oud- en Nieuw-Mathenesse en Nieuwland en Kortland, voordat zij bij Schiedam werden gevoegd, zijn beschikbaar.

De raadsverslagen, zowel de gedrukte als de handgeschreven, zijn doorzoekbaar gemaakt op tekst dankzij twee technieken: Optical Character Recognition (OCR) en Handwritten Text Recognition (HTR). Deze technieken voor handschrift- en tekstherkenning maken de meeste woorden in de tekst vindbaar. De tekstherkenning is nog niet perfect, dus het is aan te raden om bij geen zoekresultaten verschillende schrijfwijzen van een woord of een deel van het woord te proberen. Als er zoekresultaten zijn, worden de raadsverslagen in pdf-formaat getoond. Binnen die pdf’s moet opnieuw worden gezocht, maar dat kan eenvoudig met de toetsencombinatie Ctrl+F om een nieuwe zoekbalk te openen.

In de verslagen is te lezen hoe de gemeenteraad en de partijen reageerden op de successen en tegenslagen die Schiedam meemaakte. Denk aan grote zaken als de wederopbouw, bevolkingsgroei, aanleg van de metro, maar ook rellen, hangjeugd of de economische neergang van de havenindustrie. Of minder ingrijpende zaken als werkzaamheden of vergunningen. Zo zijn er in oktober 1988 antwoorden te vinden op vragen van PvdA-raadslid Ben Stuivenberg over de al tien jaar durende rellen rond de busbaan op de Brederoweg tussen Schiedamse en Vlaardingse jongeren. Na een antwoord over de kosten van de politie-inzet, schrijft de gemeente dat er geen duidelijkheid is te geven over de drijfveren, zodat het moeilijk is aan te geven hoe deze zijn te voorkomen. “De rellen die steeds plaatsvinden aan het einde van de zomer en aan het begin van het schooljaar zijn een fenomeen dat naar onze mening in een historisch perspectief kan worden geplaatst. (…) Ze zijn voornamelijk een confrontatie tussen twee jongerengroepen met elk jaar weer een andere samenstelling. Wellicht dat er daarom een verband zou kunnen bestaan met de start van het schooljaar.”

Wie op zoek is naar recentere raadsverslagen, uit de 21ste eeuw, kan terecht op de webstek schiedam.notubiz.nl. Het gemeentearchief is nog meer verslagen aan het digitaliseren, waaronder handgeschreven stukken, en deze zullen te zijner tijd erbij komen. Het oudste raadsverslag is nu nog dat van 29 juli 1853. Door nieuwe technieken toe te passen om archiefbronnen te ontsluiten, zoals met de raadsverslagen of recent de notariële akten, worden bronnen steeds gemakkelijker toegankelijk voor onderzoekers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *