WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

OPNIEUW DISCUSSIE OVER BETAALD PARKEREN SCHIEDAM-NIEUWLAND

SCHIEDAM- De discussie over het al dan niet invoeren van betaald parkeren in delen van Schiedam-Nieuwland is nog lang niet voorbij. In Schiehart heeft de meerderheid van de bewoners zich uitgesproken tegen het vergunning parkeren. De oppositiepartij Alles voor Schiedam vindt dat deze kwestie aandacht verdient in de gemeenteraad en heeft het onderwerp op de agenda geplaatst voor de eerstvolgende commissievergadering. De fractie is benieuwd naar de gevolgen die de invoering van betaald parkeren zal hebben voor de inwoners, de ondernemers en de gemeentelijke begroting. Ook wil de fractie de mening horen van de andere politieke partijen en de verantwoordelijke wethouder, Frans Hamerslag van Progressief Schiedam, over de uitslag van de peiling.

De parkeerdruk in Nieuwland is al jaren een probleem in de Cartonnagebuurt en Schiehart. In deze buurten maken veel forensen gebruik van de parkeergelegenheid om vervolgens met de metro naar hun werk te reizen. Dit leidt tot veel overlast voor de bewoners, die vaak lang moeten zoeken naar een vrije parkeerplaats of geconfronteerd worden met foutgeparkeerde auto’s op de stoep. De gemeente wilde daarom graag de mening peilen van de bewoners van deze buurten over de wenselijkheid van betaald parkeren in hun omgeving.

Van 24 oktober tot en met 12 november 2023 konden alle inwoners van de Cartonnagebuurt en Schiehart die stemrecht hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen hun stem uitbrengen voor of tegen betaald parkeren. Ook enkele bedrijven en instellingen die gevestigd zijn in de betreffende buurten, waar op dit moment nog geen betaald parkeren van kracht is, kregen een brief en een stemformulier toegestuurd. In totaal zijn 1.547 stemgerechtigden aangeschreven.

De beslissing over het wel of niet invoeren van betaald parkeren wordt genomen per deelgebied. In beide deelgebieden was de opkomst ruim boven de minimale grens van 30%. In de Cartonnagebuurt was 53,1% van de stemmers voorstander van betaald parkeren en 46,7% tegenstander. In Schiehart was de uitslag 48,0% voor en 52,0% tegen. Daarmee is in beide gevallen voldaan aan de eis dat meer dan 50% van de stemmers voor betaald parkeren moet zijn om het te kunnen invoeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *