WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

RISICO’S BIJ RENOVATIE VLAARDINGSE SCHOOLGEBOUWEN

VLAARDINGEN- Het voorstel van het Vlaardingse stadsbestuur om geld beschikbaar te stellen voor de renovatie van het Geuzencollege en IKC De Singel, brengt het risico met zich mee van het tijdelijk moeten uitplaatsen van leerlingengroepen. Dit is een belangrijk aandachtspunt in de plannen voor de toekomstige renovaties, die onderdeel zijn van het Integraal Huisvestingsplan uit 2020.

De gemeenteraad zal op 4 juli stemmen over het voorstel. Bij goedkeuring zullen de nodige bedragen in mindering worden gebracht op de investeringskredieten, en zal in 2025 een nieuw voorstel worden ingediend voor de investeringen.

Voor het Geuzencollege aan de Willem de Zwijgerlaan en IKC De Singel aan het Kruidenpad wordt voorgesteld om respectievelijk 360.000 en 247.000 euro als voorbereidingskrediet in 2024 vrij te maken. Dit is 10% van het totale renovatiebudget. De renovatie van het Geuzencollege is gepland voor 2025, terwijl de renovatie van IKC De Singel, oorspronkelijk gepland voor 2027, naar voren is gehaald om tegelijkertijd met IKC Het Anker te gebeuren.

De gezamenlijke renovatie van IKC Het Anker en IKC De Singel, die in hetzelfde gebouw zijn gevestigd, is een efficiënte en praktische keuze vanwege de verbonden installaties. Dit volgt op een goedkeuring door de gemeenteraad in januari 2022.

De renovaties zijn bedoeld om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor goede, gezonde en kwalitatieve onderwijsgebouwen, zoals vastgelegd in de wet voor het Primair-, Voortgezet onderwijs (WPO en WVO) en in de wet op de Expertisecentra (WEC).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *