WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

STADSBESTUUR ROTTERDAM WIJST WIJZIGING HAVENVERORDENING AF

ROTTERDAM- Het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam heeft een voorstel om de Havenverordening te wijzigen, afgewezen. De wijziging had als doel het sjorverbod voor bemanningsleden uit te breiden naar alle containerschepen die de Rotterdamse haven aandoen, ongeacht hun lengte.

De PvdA in de Rotterdamse gemeenteraad had aangedrongen op deze wijziging, uit bezorgdheid over de veiligheid en eerlijke concurrentie. Zij op het toenemende gebruik van ongetrainde bemanningsleden voor het sjorren van containers. Sjorren, het los- en vastzetten van containers op schepen, wordt als een gevaarlijk en gespecialiseerd werk beschouwd.

Het bestuur van de havenstad ziet geen noodzaak voor een dergelijke aanpassing. Uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het Havenbedrijf Rotterdam is niet gebleken dat erkende sjorbedrijven zorgen voor veiligere werkomstandigheden op schepen korter dan 170 meter. De Havenverordening Rotterdam 2020, gewijzigd in januari 2023, blijft daarmee ongewijzigd.

De huidige regelgeving staat toe dat schepen onder de 170 meter hun eigen bemanning gebruiken voor sjorwerkzaamheden. Dit heeft geleid tot zorgen over het ontduiken van internationale CAO-verplichtingen en de veiligheid aan boord. De PvdA had eerder al aandacht gevraagd voor een striktere Havenverordening, maar die motie werd destijds afgewezen.

Het college stelt dat tijdens reguliere inspecties de werk- en leefomstandigheden aan boord worden meegenomen en steekproefsgewijs worden gecontroleerd. Ernstige overtredingen kunnen leiden tot het stilleggen van het betreffende schip. Ook wordt erop gewezen dat internationale conventies zoals de Maritime Labour Convention (MLC), Standards of Training Certification and Watchkeeping (STCW), en de International Safety Management Code (ISM) toezicht houden op de veiligheid aan boord.

Voor nu blijven incidentele en structurele overleggen tussen belanghebbende organisaties zoals FNV/ITF, Havenbedrijf Rotterdam, DHMR, PSC/IL&T en de KNVR plaatsvinden, waarin het dossier Sjorren wordt besproken. Een direct gesprek met de vakbond FNV/ITF wordt op dit moment niet noodzakelijk geacht door het college.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *