WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

ZORGEN OM VEILIGHEID ‘EMERALD KALAMA CHEMICALS’ ROTTERDAM

ROTTERDAM– De Socialistische Partij (SP) in de Rotterdamse gemeenteraad heeft haar zorgen geuit over de veiligheid bij de chemische fabriek Emerald Kalama Chemicals. Uit recente berichtgeving blijkt dat de fabriek, gelegen in de Rotterdamse haven, herhaaldelijk veiligheidsvoorschriften heeft genegeerd, wat heeft geleid tot ernstige risico’s voor incidenten en ongelukken op het terrein.

De Milieudienst Rijnmond (DCMR) heeft de fabriek het predicaat ‘zorgbedrijf’ toegekend vanwege de vele overtredingen en het gebrek aan naleving van veiligheidsmaatregelen. De SP benadrukt het belang van directe actie om de veiligheid van werknemers en de omliggende gemeenschap, waaronder Rozenburg, te waarborgen.

SP-raadslid Theo Coşkun komt met een reeks schriftelijke vragen aan het Rotterdamse stadsbestuur betrekking over de situatie bij Emerald Kalama Chemicals. Coşkun vraagt zich af wat de directe aanleiding is voor het intensieve onderzoek van DCMR naar de fabriek en verzoekt om een gedetailleerd overzicht van de overtredingen en incidenten die sinds 2017 hebben plaatsgevonden. De SP is ook benieuwd naar de sancties en maatregelen die de DCMR heeft opgelegd en hoe het bedrijf hierop heeft gereageerd. Ook vraagt de SP zich af of het stadsbestuur het ermee eens is dat bedrijven die herhaaldelijk veiligheidsvoorschriften schenden, strengere sancties moeten ondergaan, mogelijk tot sluiting van de fabriek aan toe.

Verder is de partij bezorgd over de veiligheid van de werknemers, vooral gezien het tragische incident in 1991 waarbij zeven werknemers het leven lieten. Ze vragen welke stappen er worden genomen om herhaling te voorkomen en of er plannen zijn om de frequentie van controles te verhogen. De SP wil ook weten of het college op de hoogte is van de huidige staat van brandveiligheid en welke stappen er worden ondernomen om deze te verbeteren. Daarnaast is er de vraag naar een overzicht van incidenten waarbij de brandweer moest ingrijpen en hoe de samenwerking en rolverdeling tussen de verschillende toezichthoudende instanties is geregeld.

Tot slot vraagt de SP hoe informatie over incidenten en overtredingen wordt gecommuniceerd naar de omwonenden en andere belanghebbenden en welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s er zijn vastgesteld. Ze willen weten welke maatregelen er zijn genomen om deze risico’s te minimaliseren, om zo de veiligheid van iedereen in de omgeving te garanderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *