WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

ROTTERDAM ZIET KANSEN INPERKING BUITENLANDSE STUDENTEN

ROTTERDAM- Rotterdam overweegt de invoering van een numerus fixus voor Engelstalige opleidingen als maatregel om de instroom van buitenlandse studenten te beperken. Dit volgt op de goedkeuring door de Tweede Kamer van het voorstel van VVD-Kamerlid Martens, dat hoger onderwijsinstellingen de mogelijkheid biedt om het aantal internationale studenten te reguleren.

De Rotterdamse VVD juicht deze ontwikkeling toe, gezien de druk die buitenlandse studenten leggen op de studentenhuisvesting en de overlast die zij veroorzaken. Het college van Rotterdam erkent het vraagstuk en steunt maatregelen voor regulering en beperking van internationale studentenaantallen, terwijl het ook de waarde van internationaal talent voor de stad en regio benadrukt.

De Erasmus Universiteit heeft al aangegeven maatregelen te zullen treffen, zoals het niet starten van nieuwe Engelstalige opleidingen en het ontmoedigen van actieve werving. De voorgestelde wetswijziging biedt nieuwe mogelijkheden voor de Rotterdamse onderwijsinstellingen om de instroom te beperken, waarbij de wethouder onderwijs de instellingen zal aansporen om deze proactief toe te passen.

Het college blijft in gesprek met de onderwijsinstellingen om de maatregelen af te stemmen op de Rotterdamse behoeften, met aandacht voor studentenhuisvesting en het beperken van overlast. De besluitvorming over de wet in de Eerste Kamer moet nog plaatsvinden, en de uitvoering ervan ligt bij de Rotterdamse hogescholen en universiteit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *