WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

RUILVERKAVELING OP BEDRIJVENTERREIN SCHIEDAM

SCHIEDAM- De gemeente Schiedam heeft een extra perceel grond toegevoegd aan het project ‘Gravenland Zuid’, om tegemoet te komen aan de uitbreidingsbehoeften van een bedrijf dat daar gevestigd is. Het bedrijf krijgt een nieuw perceel en hun oude perceel wordt teruggekocht door de gemeente, die het vervolgens opnieuw zal uitgeven. Deze handelingen zijn in overeenstemming met het vastgestelde grondbeleid van de gemeente.

Bij de grondexploitatie van het bedrijventerrein ‘s-Gravelandsepolder zijn zowel de kosten als de opbrengsten gestegen met 1,1 miljoen euro. Het plansaldo is echter met 5.371 euro gedaald, wat leidt tot een netto contante waarde van 5.062 euro op 1 januari 2024. Deze financiële aanpassing is het resultaat van de strategische uitbreiding van een bedrijfskavel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *