WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

SCHIEDAM VERGROOT FONDS VOOR STARTERSLENINGEN

SCHIEDAM- De gemeente Schiedam wil meer starters op de woningmarkt helpen om een eigen huis te kopen. Daarom heeft de gemeenteraad besloten om het revolverend fonds voor de Starterslening te vergroten met 875.000 euro. Dit fonds wordt beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

De Starterslening is een lening die het verschil overbrugt tussen de prijs van de woning en het bedrag dat een starter maximaal kan lenen bij de bank. De lening is bedoeld voor mensen die voor het eerst een woning kopen en een binding hebben met Schiedam. De maximale hoogte van de Starterslening is 35.000 euro. De eerste 3 jaar hoeft de starter geen rente en aflossing te betalen. Daarna wordt de lening aangepast aan het inkomen.

De afgelopen maanden zijn er veel meer aanvragen voor Startersleningen gedaan dan voorgaande jaren. Dit komt door de opkoopbescherming en de gewijzigde marktomstandigheden, waardoor investeerders zich terugtrekken uit het betaalbare segment in de bestaande bouw. Hierdoor is er meer vraag naar koopwoningen onder starters. Het huidige fonds voor de Starterslening is echter niet toereikend om alle aanvragen te honoreren. Daarom heeft de gemeenteraad op 7 en 9 november een motie aangenomen om meer middelen beschikbaar te stellen.

Door het fonds voor de Starterslening te vergroten, kunnen er jaarlijks ongeveer 25 extra starters geholpen worden om een woning te kopen in Schiedam. Dit draagt bij aan het maatschappelijke doel om Schiedammers een wooncarrière te laten starten of voortzetten in de stad. De gemeente verwacht dat de vraag naar Startersleningen de komende jaren hoog blijft. Daarom zal de financiering op langere termijn onderdeel uitmaken van de integrale financiële afweging bij de zomernota 2025. Het vergroten van het fonds heeft wel een negatief effect op de gemeentelijke begroting. De jaarlijkse exploitatielasten stijgen met 26.894 euro. Dit bestaat uit een rente-effect van 21.875 euro en beheerkosten van 5.019 euro.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *