WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

SCHIEDAMMERS KUNNEN MEEPRATEN OVER NIEUWE CULTUURVISIE

SCHIEDAM- Wethouder Frans Hamerslag (PS) wil de Schiedamse cultuurvisie uit 2017 aanpassen met oog voor nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en de behoeften van de Schiedammers. Daarom organiseert het team cultuur een participatieproces met verschillende betrokkenen, waaronder de gemeenteraad, de culturele instellingen, de makers en de inwoners. Het doel is om een sterke en toekomstbestendige cultuursector te creëren voor een aantrekkelijke stad.

Het participatieproces start op 27 februari met een beeldvormende avond in de oude bibliotheek, waar het team cultuur de gemeenteraad zal bijpraten over de stappen die zijn en worden gezet naar een nieuwe cultuurvisie en een uitvoeringskader cultuur. De raadsleden worden meegenomen in de opzet van het traject en kunnen suggesties doen over wie en waar het team cultuur moet spreken. Het team cultuur wil namelijk luisteren naar wat Schiedammers bezighoudt op het gebied van cultuur en hoe zij daar een rol in willen spelen.

De cultuurvisie is gebaseerd op de ‘Culturele Schijf van Vijf’, die vijf ingrediënten bevat die onmisbaar zouden zijn voor een gezonde stad: krachten bundelen, levendige binnenstad, vergroten cultuurparticipatie, samenleven en deuren open. Deze visie werd in 2017 vastgesteld door de gemeenteraad en legde een basis voor vernieuwing van het cultuurklimaat in Schiedam. Het huidige college wil deze visie echter actualiseren met oog voor de nieuwe opgaven die de stad en de cultuursector zouden hebben.

De gemeente vraagt daarom aan de culturele organisaties om samen te rade te gaan bij de inwoners, met specifieke aandacht voor jongeren. Zij zijn immers de toekomstige cultuurmakers en -gebruikers. De wethouder wil weten wat hun cultuurbehoefte is en hoe zij die willen invullen. Daarvoor worden de uitkomsten gebruikt van het recente onderzoek onder inwoners naar de bekendheid en waardering van het Schiedamse aanbod van cultuur, kunst en evenementen. Ook worden er inhoudelijke kwalitatieve gesprekken gevoerd met verschillende doelgroepen. De mensen die hebben aangegeven betrokken te willen worden bij het vervolgtraject, krijgen een rol in het participatieproces.

De opbrengst van het participatieproces zal de gemeente in staat stellen om accenten te leggen en prioriteiten te stellen voor de cultuursector. De gemeente wil weten wat de mensen van de cultuur vinden. Met die mening kan de gemeente beter kiezen wat belangrijk is voor de cultuur ter beoordeling van de diverse subsidieregelingen. De gemeente wil zo zorgen voor een cultuuraanbod dat aansluit bij de wensen en behoeften van de Schiedammers en dat bijdraagt aan de leefbaarheid en de economische vitaliteit van de stad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *