WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

SCHIEDAMS NOODFONDS CULTUUR VOOR 15 TOT 20 INSTELLINGEN

SCHIEDAM- Het Schiedamse stadsbestuur verwacht dat ongeveer 15 tot 20 gesubsidieerde culturele instellingen in aanmerking komen voor het Noodfonds Cultuur. Dit fonds is bedoeld om deze instellingen te ondersteunen die in financiële problemen zijn gekomen door de lockdowns. De raadscommissie vergadert vanavond over het raadsvoorstel ‘Uitvoering motie Noodfonds Cultuur’.

Het voorstel is om 800.000 euro uit het Noodfonds Energiecrisis over te hevelen naar het Noodfonds Cultuur. Het Noodfonds Energiecrisis was in 2022 ingesteld om maatschappelijke en culturele instellingen tegemoet te komen voor de gestegen energiekosten. Er was 2 miljoen euro beschikbaar gesteld uit de reserve compensatie Rijk. De aanvragen voor dit fonds zijn afgehandeld en er is nog 1,5 miljoen euro over.

Het Noodfonds Cultuur is een initiatief van de gemeenteraad, die in juni 2023 een motie hierover heeft aangenomen. De motie verzoekt het college om het Noodfonds Energiecrisis om te vormen tot een Noodfonds Cultuur en om regels op te stellen voor de toekenning van het belastinggeld.

De kaders die het college voorstelt zijn onder andere dat de culturele instelling een subsidierelatie met de gemeente heeft, dat de instelling vaste huurlasten en loonkosten heeft, en dat de instelling kan aantonen dat ze in zodanige financiële problemen dreigt te komen dat ze daarmee in haar voortbestaan bedreigd wordt.

In juni 2023 hebben vier instellingen, namelijk het Theater aan de Schie, het Stedelijk Museum Schiedam, de Bibliotheek Schiedam en het Jenevermuseum, een brandbrief gestuurd naar het stadsbestuur en de gemeenteraad waarin ze hun zorgen uiten over de financiële gevolgen van de lockdowns.

De raadscommissie zal vanavond het raadsvoorstel bespreken en eventuele vragen stellen aan het college. Volgende week besluit de gemeenteraad definitief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *