WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

SLECHTS 5 UITZENDBUREAU’S ONDERTEKENEN ROTTERDAMS CONVENANT

ROTTERDAM- Slechts vijf uitzendbureaus hebben vandaag een convenant ondertekend met de gemeente Rotterdam om goed werkgeverschap voor EU-arbeidsmigranten te bevorderen. Dit convenant maakt deel uit van het actieprogramma ‘Meer grip op arbeidsmigratie (medio 2023-medio 2026)’, dat op 4 april 2024 door de gemeenteraad werd besproken.

In de afgelopen maanden hebben gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente en diverse uitzendbureaus en inleners in de regio Rotterdam. Deze gesprekken hebben geleid tot de ondertekening van het convenant. Het convenant bevat afspraken over de inschrijving van EU-arbeidsmigranten in de BRP, samenwerking op het gebied van scholing en werk, en ondersteuning van dakloze EU-arbeidsmigranten. Daarnaast worden gezamenlijke activiteiten zoals banenmarkten en informatiepunten georganiseerd. Het convenant loopt tot 1 juli 2026 en staat open voor toetreding van andere werkgevers en uitzendbureaus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *