WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

STADSBESTUUR SCHIEDAM: STROOMOPWAARTS KAN ELK JAAR EVALUEREN

SCHIEDAM- Het dagelijks bestuur (DB) van Stroomopwaarts gaat verder dan de evaluatieverzoeken van de gemeenteraden van Schiedam en Vlaardingen door het beleid jaarlijks te evalueren. Dit ambitieuze plan is een reactie op de motie van de Schiedamse raad en het amendement van de gemeenteraad van Vlaardingen, die een frequentere evaluatie van het beleid voorstelden. Oorspronkelijk werd verzocht om een tweejaarlijkse evaluatie in plaats van de huidige vierjaarlijkse termijn.

Na de vaststelling van het definitieve wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Stroomopwaarts, heeft het DB besloten om niet alleen aan dit verzoek te voldoen, maar ook om een stap verder te gaan. Vanaf de jaarstukken 2024 zal er jaarlijks een apart hoofdstuk worden opgenomen met een rapportage, in overeenstemming met artikel 34a van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Dit betekent dat het beleid niet slechts elke twee of vier jaar, maar elk jaar zal worden geëvalueerd.

Het stadsbestuur van Schiedam heeft de volksvertegenwoordigers geïnformeerd over deze ontwikkeling. De jaarstukken, inclusief de nieuwe jaarlijkse evaluatierapportage, zullen worden gedeeld met de colleges en gemeenteraden, zoals gebruikelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *