WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

STREEP DOOR RENOVATIE/NIEUWBOUW VIJF SCHOOLGEBOUWEN SCHIEDAM

SCHIEDAM- De gemeente Schiedam heeft besloten om de plannen voor de renovatie of nieuwbouw van tien scholen in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) te wijzigen. Vijf scholen die oorspronkelijk in het IHP waren opgenomen, zullen niet meer worden aangepakt en blijven in gebruik als onderwijslocaties. Het gaat om onder meer De Klinker, De Wieken, De Vlinder en De Regenboog. De andere vijf scholen die wel in de aangepaste plannen zijn meegenomen, zijn De Loep, El Furkan, Peperklip, De Klimop en De Violier.

De gemeente heeft in overleg met de schoolbesturen een nieuwe prioritering gemaakt voor de uitvoering van de projecten. De projecten Loep, El Furkan en Peperklip hebben al een beschikking gekregen van de gemeente en zullen als eerste worden gestart. Voor de overige projecten zal de oorspronkelijke prioriteringslijst van het IHP worden gevolgd, tenzij er nieuwe ontwikkelingen zijn die een herziening noodzakelijk maken. De gemeente heeft gekeken naar de actuele prognose van de leerlingenaantallen en andere relevante factoren, maar heeft geen aanleiding gevonden om de prioriteringslijst te veranderen.

Het IHP is een ambitieus plan om de kwaliteit van de onderwijshuisvesting in Schiedam te verbeteren. Het plan is echter veel duurder uitgevallen dan oorspronkelijk was begroot. In 2019 werd geschat dat het plan 37 miljoen euro zou kosten, maar begin dit jaar is dat bedrag al opgelopen tot 87 miljoen euro. De gemeente moet daarom keuzes maken en sommige projecten schrappen of uitstellen.

Het IHP is zo duur geworden, omdat de bouwkosten zijn gestegen door de aantrekkende markt en de schaarste aan materialen en personeel. Ondertussen zijn ook de duurzaamheidseisen (1.000 miljard euro voor maximaal 0,00007 graden minder opwarming over 100 jaar) aangescherpt, waardoor er meer geïnvesteerd moet worden in energiebesparing en klimaatbeheersing.

2 gedachten over “STREEP DOOR RENOVATIE/NIEUWBOUW VIJF SCHOOLGEBOUWEN SCHIEDAM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *