WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

STROOMOPWAARTS EN GEMEENTE SCHIEDAM IN GESPREK OVER MEER GRIP

SCHIEDAM- De gemeente Schiedam en de sociale werkvoorziening Stroomopwaarts zijn in gesprek over de uitbreiding van kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) in de ontwerpbegroting voor 2025. Dit volgt na een motie, genaamd ‘Beleidsarm Stroomopwaarts’, die in mei 2023 door de gemeenteraad is aangenomen.

De motie, die voortkomt uit de wens van de gemeenteraad om meer controle te houden over de taken die Stroomopwaarts uitvoert, heeft geleid tot een discussie over de noodzaak van duidelijk geformuleerde KPI’s. Stroomopwaarts heeft in een e-mail van 12 februari al aangegeven dat de motie als afgehandeld kon worden beschouwd, omdat er al driemaal per jaar over de KPI’s wordt gerapporteerd, maar de gemeenteraad stelt dat met de toevoeging van drie nieuwe KPI’s aan de ontwerpbegroting 2025, hun behoefte om de controlerende taak beter te kunnen vervullen niet wordt voldaan. De raad heeft daarom verzocht om verdere gesprekken met Stroomopwaarts om passende, gezamenlijke KPI’s te formuleren die recht doen aan de doelstellingen en ambities van de gemeente Schiedam.

De motie wordt door het Schiedamse stadsbestuur daarom niet als afgehandeld beschouwd en zal via het proces van de zienswijze en het Dagelijks Bestuur Stroomopwaarts verder worden vervolgd. De gemeenteraad verwacht medio herfst van dit jaar verder geïnformeerd te worden.

2 gedachten over “STROOMOPWAARTS EN GEMEENTE SCHIEDAM IN GESPREK OVER MEER GRIP

  1. Begrijp ik het goed dan gaat het hier over de bedrijfsvoering van het zelfstandige bedrijf Stroomopwaarts MVS dat in de hoedanigheid van rechtspersoon volledig onafhankelijk is qua bedrijfsvoering en ook naar buiten toe uitsluitend als rechtspersoon overeenkomsten met natuurlijke- en rechtspersonen kan aan gaan.

    Een gemeenteraad heeft in die zin formeel dus totaal niets te vertellen over de bedrijfsvoering maar kan hooguit de geldkraan gedeeltelijk of helemaal dichtdraaien. Of wijd open laten staan, zoals nu.

    Meer smaken zijn er niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *