WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

TWIJFELS BIJ BESTRIJDING ‘DESINFORMATIE’ OP SCHIEDAMSE SCHOLEN

SCHIEDAM- De Schiedamse gemeenteraad moet nog deze maand een standpunt innemen over vermeende ‘desinformatie’ binnen het onderwijs. Terwijl de commissievergadering van volgende week nadert, blijft er onduidelijkheid bestaan over wat precies onder ‘desinformatie’ wordt verstaan. Het kabinet en de EU, die afspraken hebben gemaakt met grote technologiebedrijven zoals Google en Facebook, hebben moeite om een heldere definitie van ‘desinformatie’ te geven, mogelijk omdat veel van de informatie die als ‘desinformatie’ wordt bestempeld, in werkelijkheid informatie kan zijn die simpelweg onwelgevallig is voor de overheid. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat de bestrijders van de vermeende ‘desinformatie’ vooral zelf niet zijn te vertrouwen.

Vanuit de raadscommissie wordt het college gevraagd om opheldering te geven over de aanpak van desinformatie en om te bevestigen of Schiedamse scholen nog steeds prioriteit geven aan het onderwijzen van een veilig internetgebruik, in een tijd waarin de definitie van ‘desinformatie’ steeds vager lijkt te worden.

In het document voor de aanstaande vergadering wordt de nadruk gelegd op het verbeteren van de digitale weerbaarheid van burgers door het bestrijden van desinformatie. Echter, zonder een duidelijke definitie rijst de vraag hoe het college effectief actie kan ondernemen tegen iets dat niet concreet is gedefinieerd.

Ondanks deze onzekerheid, zetten Nederlandse scholen stappen om kinderen te onderwijzen in mediawijsheid, met als doel hen veilig te laten navigeren op het internet. Programma’s zoals de nepnieuwsgame ‘Bad News’ van DROG zijn ontworpen om spelers zogenaamd ‘nepnieuws’ te leren herkennen. De vraag blijft echter of Schiedamse scholen deze of vergelijkbare initiatieven voortzetten, en in hoeverre deze programma’s rekening houden met de nuance tussen desinformatie en onwelgevallige informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *