WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

VERBETERSLAG BIJ WIJKONDERSTEUNINGSTEAMS SCHIEDAM

SCHIEDAM- De Wijkondersteuningsteams (WOT) in Schiedam werken aan een verbeterslag. Dat wordt duidelijk uit de onlangs gepresenteerde Jaarrapportage.

Dit jaar werken de WOT’s in Schiedam met drie makelaars in het WOT, die welzijnsactiviteiten koppelen aan hulpvragen. De WOT’s hopen dat de inwoners zo beter gebruik kunnen maken van het welzijnsaanbod in de stad. De makelaars zijn ook het aanspreekpunt voor de welzijnspartners die contact willen met het WOT. Daarnaast kunnen de makelaars suggesties doen voor nieuw welzijnsaanbod als ze merken dat daar vraag naar is. De makelaars zijn onderdeel van de bestaande formatie van het WOT. Er is al een eerste evaluatie gedaan van deze makelaarsfunctie en er is besloten om hier voorlopig mee door te gaan. In 2025 wordt er opnieuw geëvalueerd.

Dit jaar is er ook een experiment begonnen bij de ondersteuning van volwassenen (18+) om hulpvragen anders te verdelen om bewoners sneller te helpen. Hulpvragen worden niet meer automatisch toegewezen aan het WOT in de wijk waar iemand woont, maar worden verdeeld op basis van expertise en beschikbare capaciteit. Het kan dus gebeuren dat bijvoorbeeld een medewerker in het WOT Groenoord een hulpvraag uit Nieuwland behandelt. Door optimaal gebruik te maken van beschikbare kennis en expertise houden de WOT’s de wachttijd kort. Ze vergroten ook de mogelijkheid voor bewoners om naar het inloopspreekuur van het WOT te gaan. Bewoners kunnen met hun vraag ook naar het inloopspreekuur in een andere wijk gaan, bijvoorbeeld omdat dat beter uitkomt qua inlooptijden of afstand. De inlooptijden worden ook beter over de week verdeeld.

Het WOT kan bewoners helpen met vragen over geldzaken, opvoeden & opgroeien, meedoen, huiselijk geweld, onderwijs en wonen. Bij sommige vragen zal het WOT verwijzen naar andere organisaties die de bewoners verder kunnen helpen. Het WOT heeft zes locaties in de verschillende wijken van Schiedam waar bewoners met hun vragen terecht kunnen tijdens de inloopspreekuren. Ook kunnen bewoners contact opnemen via een centraal telefoonnummer en e-mailadres. De medewerkers in het WOT komen van verschillende zorgaanbieders en brengen hun eigen expertise mee. Sinds 1 januari is Mevis verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdhulp (18-) in Schiedam. Mevis maakt deel uit van de wijkteams in de gemeenten Maasluis, Vlaardingen en Schiedam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *