WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

VERVOLGING VOOR STROOMDIEFSTAL EN WIETKWEKERIJ VLAARDINGEN-WEST

VLAARDINGEN- Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is de 46-jarige Turk T.D. verantwoordelijk voor de wietplantage die op 7 december 2022 is ontdekt en ontmanteld door de gemeente, politie en Stedin in een nieuwbouw appartement in de Jan de Rooijstraat te Vlaardingen-west. Hij moet zich daarvoor deze week verantwoorden voor de politierechter.

Het OM stelt dat de kwekerij ruim twee weken lang, van 23 november 2022 tot en met 7 december 2022, in werking was en dat er 547 hennepplanten zijn aangetroffen. Daarnaast zou D. in de periode van 1 mei 2018 tot en met 7 december 2022 illegaal stroom hebben afgetapt van netbeheerder Stedin, met de bedoeling om zich die stroom onrechtmatig toe te eigenen. Hij zou daarvoor de verzegeling van de elektriciteitsmeter hebben verbroken en zich zo toegang hebben verschaft tot de plaats van het misdrijf.

Het OM baseert de strafeis voor de wietkwekerij op de artikelen 11 lid 2, 11 lid 5 en 3 onder B van de Opiumwet. Deze artikelen stellen het telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben van hennep strafbaar, met een hogere strafmaat als het gaat om meer dan 200 planten of als er sprake is van een beroeps- of bedrijfsmatige activiteit. Voor de verdenking van stroomdiefstal verwijst het OM naar de artikelen 310 en 311 lid 1 onder 5 van het Wetboek van Strafrecht. Deze artikelen gaan over diefstal en verzwarende omstandigheden, zoals het gebruik van valse sleutels of het toebrengen van schade.

De ontmanteling is onderdeel van de bestuurlijke aanpak hennepteelt, die sinds 1 januari 2009 actief is om overlast van hennepkwekerijen te bestrijden. De gemeente Vlaardingen werkt samen met politie, Stedin en woningcorporaties aan het bestrijden van hennepkwekerijen. Hennepkwekerijen vormen een risico op brandgevaar, stank- en wateroverlast. Vaak gaan er criminele organisaties achter schuil. Meer informatie of tips over hennepkwekerijen bij u in de buurt? Meld dit bij de politie via 0900-8844 of als u onbekend wil blijven bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. 
De straf die de rechter kan opleggen hangt af van verschillende factoren, zoals het aantal planten, het aantal oogsten, de professionaliteit van de kwekerij, de brandgevaarlijkheid, de rol van de verdachte, het strafblad van de verdachte, de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en de proceshouding op de zitting. Er zijn wel richtlijnen voor de straftoemeting, maar die zijn niet bindend en kunnen worden aangepast aan de specifieke situatie. De maximale straf voor een wietkwekerij is 2 jaar gevangenisstraf, maar als er meer dan 200 planten zijn of als er sprake is van een beroeps- of bedrijfsmatige activiteit, is dat 6 jaar. De maximale straf voor stroomdiefstal is 4 jaar gevangenisstraf, maar als er schade is toegebracht, is dat 6 jaar. Daarnaast kan de rechter een geldboete, een taakstraf, een voorwaardelijke straf of een ontnemingsvordering opleggen. Een ontnemingsvordering houdt in dat de verdachte het geschatte voordeel dat hij heeft behaald met de wietkwekerij moet terugbetalen aan de staat.

PartijPeiler
een second opinion bij stemadvies

Online stemhulpen worden meestal gemaakt in overleg met politieke partijen. Deze mogen zelf aangeven hoe zij over de voorgelegde stellingen denken. Maar geven die stemhulpen dan wel een eerlijk beeld? PartijPeiler geeft advies op basis van stemuitslagen in de Tweede Kamer. Daardoor leiden vergelijkbare stellingen bij PartijPeiler mogelijk tot een ander advies.

Klik HIER!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *