WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

ZO GAAT ROTTERDAM MEGA WINDTURBINES DOORDRUKKEN BIJ HOEK VAN HOLLAND

ROTTERDAM- Ondanks een eerdere uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak, zet de gemeente Rotterdam het project Windwinning Hoeksebaan te Hoek van Holland door. Dit project, dat de plaatsing van twee windturbines met een vermogen tot 18 MW omvat, stuit al vanaf het eerste moment op bezwaren van de Dorpsraad Hoek van Holland, waar men vindt dat de badplaats al meer dan genoeg heeft bijgedragen aan het ruimte bieden aan alternatieve energie. Het Rotterdamse stadsbestuur heeft de gewijzigde plannen nu voorgelegd aan de gemeenteraad en rekent op instemming.

In het kader van het Convenant Realisatie windenergie stadsregio Rotterdam uit 2012, is het doel in Hoek van Holland nog eens 150 MW aan windenergie op te wekken. De turbines, hebben een maximale tiphoogte van 250 meter, met een rotordiameter van 180 meter.

Het huidige bestemmingsplan staat de bouw van de turbines niet toe, maar het nieuwe bestemmingsplan ‘Windwinning Hoeksebaan’ zal dit mogelijk maken door de veiligheidszones. Deze zones bepalen waar kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten wel of niet toegestaan zijn.

De locatie van het plangebied is strategisch gekozen nabij Hoek van Holland, omgeven door woonkernen, kassen, poldergebieden, het Nieuw Oranjekanaal en de provinciale weg N233. De turbines zijn geen uitbreiding van het bestaande Windpark Nieuwe Waterweg en vallen daarom buiten de reikwijdte van de eerdere uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak, waardoor er op dit moment formeel geen voorschriften zouden gelden en het bevoegd gezag iedere normstelling zelf zou dienen te motiveren, maar omdat hier geen sprake is van uitbreiding van een bestaand windpark blijven de rechtstreeks werkende milieunormen van het Activiteitenbesluit en de -regeling van toepassing op dit project.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *